O Amnesty

logo-amnesty-mini

Amnesty International

Amnesty International jest największą światową organizacją broniącą praw człowieka. Prawie 2 miliony wolontariuszy i wolontariuszek w ponad 150 krajach działają na rzecz osób, których prawa są naruszane.

amnesty-celebrating-50-years-1

Wizją AMNESTY INTERNATIONAL jest świat, w którym każdemu człowiekowi przysługują prawa zawarte w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka i innych uznanych międzynarodowych standardach praw człowieka.

Misją AMNESTY INTERNATIONAL jest podejmowanie działań zmierzających do przeciwstawiania się naruszeniom praw każdego człowieka:
– do fizycznej i psychicznej integralności,
– do wolności sumienia i wypowiedzi,
– do traktowania wolnego od dyskryminacji.

Z historycznego punktu widzenia, główne cele działań AI wyglądają następująco: amnesty
– natychmiastowe i bezwarunkowe uwolnienie wszystkich więźniów sumienia;
– zapewnienie wszystkim więniom politycznym szybkiego i rzetelnego procesu sądowego;
– zniesienie kary śmierci, tortur oraz innych form okrutnego, nieludzkiego bądź poniżającego traktowania lub karania;
– położenie kresu pozasądowym egzekucjom oraz „zaginięciom”.

AI jest organizacją niezależną od wszelkich rządów, ideologii politycznych, religii czy ekonomicznych grup interesu.

Historia

Ponad 40 lat temu, dwie portugalskie studentki wzniosły toast za wolność. Za ten prosty gest zostały skazane na 7 lat więzienia. W odpowiedzi na to brytyjski prawnik – Peter Benenson – napisał artykuł do brytyjskiej gazety The Observer, wzywając do zorganizowania międzynarodowej kampanii, mającej na celu obronę „zapomnianych więźniów”. Proponował, by ludzie na całym świecie zasypywali władze listami protestacyjnymi.
28 maja 1961 r. gazeta opublikowała obszerny artykuł pod tytułem „Zapomniani więźniowie”, który dał początek rocznej kampanii, Apel o amnestię, 1961.

d226b7783fNagrody i wyróżnienia

W roku 1977 Amnesty International przyznana została Pokojowa Nagroda Nobla za „wkład w umacnianie podstaw wolności, sprawiedliwości, tym samym pokoju na całym świecie”.

 

W 1978 roku Amnesty International została uhonorowana przez ONZ Nagrodą Praw Człowieka.

 

Więcej o Amnesty na stronie głównej stowarzyszenia: amnesty.org.pl