Edukacja

Edukacja o prawach człowieka to różnorodne działania, mające na celu przekazywanie wiedzy o prawach człowieka i zachęcanie do działalności w ich obronie.

Również na Górnym Śląsku funkcjonuje Zespół Edukacyjny Amnesty International. To jedną z głównych metod działalności organizacji na rzecz ochrony praw człowieka jest właśnie edukacja z ich zakresu. Prowadzimy szereg zajęć, warsztatów i szkoleń, które zarówno w Państwa szkołach, firmach czy grupach mogą poszerzyć wiedzę o prawach i wolnościach człowieka.

Kontakt w sprawie warsztatów:
Paweł Piekara
Zespół Edukacyjny

kontakt-mail